รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านปานัน


เรื่อง : กิจกรรมขึ้นอาคารละหมาด(มูศ็อลลาอัลอับรอรฺ)    วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายมาหามะนุ๊ เต๊ะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปานัน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้ต้อนรับ นายอิสสะมาแอ ยาโกะ ปลัดอาวุโสอำเภอมายอ ประธานในพิธีเปิดอาคารละหมาด (มูศ็อลลาอัลอับรอรฺ โรงเรียนบ้านปานัน) ซิ่งเป็นโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นายมาหามะนุ๊ เต๊ะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานัน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยในงานได้มีการบรรยายธรรม โดยบาบอโซะ บางปอ ในหัวข้อ การเลี้ยงลูกโดยใช้แบบฉบับของท่านนาบีและรอซูล และการแสดงอานาซีตของนักเรียนด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2566

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปานัน
  1 page 1 / 1
 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปานันเกมส์ ปีการศึกษา 2566[25-09-2566]
 ส่งครูเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย[09-09-2566]
 เปิดโลกกว้างทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566[08-09-2566]
 รับการนิเทศสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)[04-09-2566]
 ร่วมกิจกรรม Sym Posium ถอดบทเรียนสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างขวัญกำลังใจและรับเกียรติบัตรการสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning[01-09-2566]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2566[31-08-2566]
 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์(เวทคณิต)[23-08-2566]
 นิเทศการจัดการเรียนการสอน[12-07-2566]
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน[20-06-2566]
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน[19-06-2566]
 ผอ.สพป.ปัตตานี 2 เยี่ยมโรงเรียน[16-06-2566]
 กิจกรรมขึ้นอาคารละหมาด(มูศ็อลลาอัลอับรอรฺ)[09-06-2566]
 นิเทศ ตรวจเยี่ยมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566[31-05-2566]
 ค่ายลูกเสือสานสัมพันธ์ อำเภอมายอ[24-02-2566]
 การแข่งขันพุตบอลหญ้าเทียม 6 คน TANI 2 CUP[15-02-2566]
 ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[25-12-2566]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕[05-11-2566]