รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านดูวา


เรื่อง : ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566    วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายซัยดีย์ สามะอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูวา และคณะครูโรงเรียนบ้านดูวาได้ร่วมกันต้อนรับ นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปน. เขต 2 พร้อมด้วย นางอภิญญา ศิริรังสี รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ และนางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน ได้ให้คำชี้แนะและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะครูได้นำไปพัฒนาและเป็นแนวในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2566

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านดูวา
  1 page 1 / 1
 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา[28-09-2566]
 นิเทศติดตามการจัดทำข้อสอบตามตัวชี้วัดปลายทาง[28-09-2566]
 ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)[18-09-2566]
 ทัศนศึกษานอกสถานที่[18-09-2566]
 กิจกรรม Symposium การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)[30-08-2566]
 ประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 3[25-08-2566]
 ทันตสาธารณสุข[04-07-2566]
 ต้อนรับวันตรุษอีฎิ้ลอัฎฮา[28-06-2566]
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)[26-06-2566]
 กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก (วันไข้เลือดออกอาเซียน)[20-06-2566]
 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566[09-06-2566]
 วันงดสูบบุหรี่โลก[31-05-2566]
 ประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[15-03-2566]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย ระดับศูนย์เครือข่าย[22-02-2566]
 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)[20-02-2566]
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565[28-01-2566]
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70[19-01-2566]
 อย.น้อย[16-11-2566]