รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตลาดนัดต้นมะขาม


เรื่อง : ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1    นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ ข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2566

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 ประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566[25-09-2566]
 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนอัมพวา[19-09-2566]
 คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประเมินผู้มีผลงานดีเด่น[07-09-2566]
 กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3[06-09-2566]
 คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประเมินผู้มีผลงานดีเด่น[05-09-2566]
 คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประเมินผู้มีผลงานดีเด่น[04-09-2566]
 กิจกรรมรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[01-09-2566]
 อบรมความรู้ด้าน ICT แก่นักเรียนโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม เรื่อง ฉันมีเพื่อนเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์[28-08-2566]
 มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)[25-08-2566]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา [22-08-2566]
 กิจกรรมบริการตัดผมนักเรียนฟรี[21-08-2566]
 กิจกรรมวันแม่[11-08-2566]
 อบรมการทำ E-Portfolio[10-08-2566]
 ประชุมปรึกษา หารือ เพื่อผลิตหนังสั้น ประจำปี 2566[09-08-2566]
 ออกบูธสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว[08-08-2566]
 กิจกรรม ของดีอำเภอยะรัง [07-08-2566]
 กิจกรรมกีฬาสีภายในต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566[27-07-2566]
 มอบของสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด[25-07-2566]
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[24-07-2566]
 ประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566[21-07-2566]