รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้


เรื่อง : เลือกตั้งสภานักเรียน    วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตยและ สิทธิของตนเอง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ในกระบวนการเลือกตั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2566

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
  1 page 1 / 1
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[15-08-2566]
 กิจกรรมกีฬาสี สมเด็จเกมส์ ปีการศึกษา 2566[09-08-2566]
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา[28-07-2566]
 กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 [28-07-2566]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด[27-06-2566]
 กิจกรรมวันไหว้ครู[22-06-2566]
 ตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [14-06-2566]
 เลือกตั้งสภานักเรียน[09-06-2566]
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา[02-06-2566]