ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-03-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แจ้งโอน 13.03.2023.pdf

Size 41,206 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 เรื่อง[12-07-2566]
 ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวนเงิน 1,055,000 บาท[10-06-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 6,720 บาท[09-05-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 จำนวนเงิน 7,000 บาท[07-06-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 14,000 บาท[10-04-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 14,000 บาท[10-04-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน 5,660 บาท[28-03-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 7,000 บาท[15-03-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวนเงิน 10340 บาท[15-03-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟประดับอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนเงิน 28000 บาท[14-03-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อบุคลากรแบบแขวนคอ พร้อมสายคล้องคอ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนเงิน 7,800 บาท[11-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 31,450 บาท[07-03-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวนเงิน 12,566 บาท[07-03-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1320 ปัตตานี จำนวนเงิน 19,352.02 บาท[23-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวนเงิน 7,830 บาท[11-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมย่อย 3.1 เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 11,861 บาท[07-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 9,754 บาท[07-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 9,754 บาท[13-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวนเงิน 5,978 บาท[06-02-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมแซมและประปรุงระบบ จำนวนเงิน 31,185 บาท[29-11-2566]


หน้าแรก