ข้อมูลสารสนเทศ ปี 66

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566).xls

Size 78,848 Bytes
2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น รายอำเภอ.xlsx

Size 214,573 Bytes
3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xlsx

Size 62,513 Bytes
4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xlsx

Size 39,548 Bytes
5. ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 122,880 Bytes
6. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 28,072 Bytes
7. ข้อมูลนักเรียนแยกตามศาสนา.xlsx

Size 27,689 Bytes
8. ข้อมูลนักเรียนแยกตามสัญชาติ.xlsx

Size 30,533 Bytes
9. ข้อมูลนักเรียนพิการ.xlsx

Size 22,298 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม..xlsx

Size 18,445 Bytes
11. ข้อมูลภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ.xlsx

Size 25,707 Bytes
12. ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ.xlsx

Size 29,919 Bytes
13. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6 ปีกศ.65.xlsx

Size 26,305 Bytes
14. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3 ปีกศ.65.xlsx

Size 13,393 Bytes
15. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx

Size 13,279 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่ม DLICT
  1 page 1 / 1
 รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2566[24-11-2566]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 66[25-08-2566]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5-2566[27-06-2566]


หน้าแรก