ข้อมูล 10 มิ.ย. 59

    ข้อมูล 10 มิ.ย. 59
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59(สรุป)
2.ข้อมูลพื้นฐานปี 59(แยกรายชั้น)
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ขยายโอกาส)
4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา)
5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59(สรุป).xls

Size 80,896 Bytes
2.ข้อมูลพื้นฐานปี 59(แยกรายชั้น).xls

Size 546,816 Bytes
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ขยายโอกาส).xls

Size 87,552 Bytes
4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา).xls

Size 166,400 Bytes
5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด).xls

Size 103,424 Bytes
ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ผู้บริหาร19-10-59)

Size 65,024 Bytes
6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls

Size 50,176 Bytes
7.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xls

Size 43,008 Bytes
9.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls

Size 42,496 Bytes
10.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls

Size 29,696 Bytes
11.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls

Size 32,256 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566[10-08-2559]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[04-01-2559]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-จนจบการศึกษา[29-12-2559]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[16-12-2559]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2570[22-11-2559]
  นโยบายและจุดเน้นการบริหารการศึกษา ปีงบ2566[22-11-2559]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074[14-11-2559]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน[14-11-2559]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[19-10-2559]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21-09-2559]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)[15-09-2559]
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564[06-09-2559]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2559]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2559]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2559]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2559]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2559]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2559]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2559]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2559]


หน้าแรก