ข้อมูล 10 มิ.ย. 62

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 62(ผู้บริหาร 10 พค 62).xls

Size 71,168 Bytes
2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 558,080 Bytes
3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 168,448 Bytes
4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 93,184 Bytes
5. ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 111,616 Bytes
6. ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls

Size 73,216 Bytes
7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 25,774 Bytes
9. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6.xlsx

Size 24,634 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3.xlsx

Size 17,745 Bytes
11. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx

Size 17,311 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 4 / 5
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2562]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2562]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2562]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2562]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2562]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2562]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2562]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2562]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2562]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2562]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2562]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2562]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2562]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2562]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2562]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2562]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2562]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2562]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2562]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2562]


หน้าแรก