แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แจ้งการโอนเงิน 3.07.2019.pdf

Size 98,823 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 1 / 28
 คืนเงินประกันสัญญา ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างทำของ[24-05-2562]
 แบบฟอร์ม การขอยืม ขอเบิกเงิน[16-05-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2567[17-04-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2567[17-04-2562]
 ใบนำฝากเงิน3ประเภท[09-04-2562]
 ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจ้างทำของ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทรอ์เน็ต และคืนเงินประกันสัญญา[04-04-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567[14-03-2562]
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำของ คืนเงินประกันสัญญา ค่าพาหนะ และค่าอินเทอร์เน็ต[20-03-2562]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567[14-03-2562]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนมกราคม 2567[14-03-2562]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนธันวาคม 2566[14-03-2562]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566[14-03-2562]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนตุลาคม 2566[14-03-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567[14-03-2562]
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสิ่งของ และค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน[06-03-2562]
 ค่าจ้างทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าพาหนะ[29-02-2562]
 ค่าจ้างทำของ ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ และค่าพาหนะ[19-02-2562]
 ค่าจ้างทำของ ค่าเช่า ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[15-02-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2567[14-02-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2567[14-02-2562]


หน้าแรก