รายละเอียดข่าวสาร : บ้านปาลัส


คำสั่ง "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

    คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 491/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-05-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
คำสั่งลูกเสือสมบูรณ์.pdf

Size 3,604,876 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 page 1 / 1
 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลลางา-สะกำ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566[08-09-2562]
 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[31-05-2562]
 คำสั่ง "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"[22-05-2562]
 โรงเรียนบ้านปาลัส ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562[05-03-2562]


หน้าแรก