รายละเอียดข่าวสาร : ข้อมูลสารสนเทศ


แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู

    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-06-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ปกแผน 19-20 พย 61.rar

Size 34,462,433 Bytes
รวมแผน.rar

Size 26,579,457 Bytes
รวมแผน2.rar

Size 40,852,456 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของข้อมูลสารสนเทศ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู[24-06-2562]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2[28-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2[18-12-2562]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2[16-12-2562]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 2[16-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1 เทอม 2[15-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.6 เทอม 2[15-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.5 เทอม 2[15-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.4 เทอม 2[15-12-2562]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2[14-12-2562]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 - 2[14-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.2 เทอม 2[14-12-2562]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2[14-12-2562]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2[14-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 2[09-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 2[09-12-2562]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2[08-12-2562]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.3 เทอม 2 [04-12-2562]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2[04-12-2562]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2[03-12-2562]


หน้าแรก