รายละเอียดข่าวสาร : บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม.pdf

Size 317,140 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)
  1 page 1 / 1
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี[27-03-2563]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)[24-03-2563]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม[10-03-2563]


หน้าแรก