รายละเอียดข่าวสาร : บ้านยางแดง


โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา

    โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 –16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-04-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศรับสมัครโรงเรียนบ้านยางแดง.pdf

Size 103,761 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านยางแดง
  1 page 1 / 1
 โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา[03-04-2563]


หน้าแรก