รายละเอียดข่าวสาร : บ้านศาลาสอง


รับสมัครแม่ครัว

    ประกาศโรงเรียนบ้านศาลาสอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่ครัว
๑. เพศหญิง อายุระหว่าง ๔๐ - ๕๐ ปี
๒. มีสัญชาติไทย
๓. มีวุฒิการศึกษา ป.๖ ขึ้นไป
๔.ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ , ๔ และ ๕ ตำบลสะดาวา อย่างน้อย ๖ เดือน
๖. มีหนังสือรับรองหรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ไม่ต่ำกว่า ๒ เข็ม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-05-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศ-รับสมัครตำแหน่ง-แม่ครัว.pdf

Size 215,719 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านศาลาสอง
  1 page 1 / 1
 คณะดูงาน[01-09-2565]
 ต้อนรับคณะดูงาน[01-09-2565]
 กีฬา[01-09-2565]
 ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งวิทยากรอิสลามแบบเข้ม[10-06-2565]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งวิทยากรอิสลาม(แบบเข้ม)[02-06-2565]
 รับสมัครแม่ครัว[26-05-2565]
 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามแบบเข้ม[19-05-2565]


หน้าแรก