รายละเอียดข่าวสาร : วัดอรัญวาสิการาม


โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามรับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “Best Practice

     วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 นางกัลยา มูสิกรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “Best Practice การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ” และ “คลิปการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิต” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนและเป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป ทางโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “Best Practice.jpg

Size 257,803 Bytes
S__2539527_0.jpg

Size 340,313 Bytes
S__2539532.jpg

Size 338,568 Bytes
S__2539530_0.jpg

Size 387,378 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของวัดอรัญวาสิการาม
  1 page 1 / 1
 วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ปีการศึกษา 2565[16-03-2565]
 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามรับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “Best Practice[02-11-2565]


หน้าแรก