รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-12-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
00. หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf

Size 2,878,206 Bytes
000. หนังสือแจ้ง สพท..pdf

Size 778,427 Bytes
งบหน้ารายละเอียดตัวชี้วัด.xlsx

Size 14,667 Bytes
แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ( 3 มกราคม 2566 ).pdf

Size 103,006 Bytes
2.2 แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 2 ( 5 มกราคม 2566 ).pdf

Size 103,745 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป[31-01-2565]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป[19-01-2565]
 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[29-12-2565]
 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป[27-12-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "การสอนอักษณเบรลล์จีน"[16-11-2565]
 ตำแหน่งว่างย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[27-10-2565]
 เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา[26-10-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลฯ[26-10-2565]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 10[26-10-2565]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์[14-09-2565]
 ประชาสัมพันธ์สัมมนา Education Talk ครั้งที่ 8[16-08-2565]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[08-08-2565]
 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[10-08-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม[10-08-2565]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ[10-08-2565]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565[17-06-2565]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[16-06-2565]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[16-06-2565]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)[13-06-2565]
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[15-03-2565]


หน้าแรก