รายละเอียดข่าวสาร : บ้านบาเงง


ประกาศโรงเรียนบ้านบาเงง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

    ประกาศโรงเรียนบ้านบาเงง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อั ตรา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-04-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศ ร.ร.บ้านบาเงง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างเหมา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ2566.pdf

Size 3,054,466 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบาเงง
  1 page 1 / 1
 ประกาศโรงเรียนบ้านบาเงง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[24-04-2566]


หน้าแรก