รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล


รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14

    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 page 1 / 1
 ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ครูสอนเพศวิถี ครูแนะแนวและบุคลากรที่สนใจเข้าอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาครู เพศวิถีศึกษาออนไลน์[06-02-2566]
 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARDประจำปีการศึกษา 2565[07-08-2566]
 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ “Math Edu-Sport Challenge PTN2 ประจำปี 2566”[07-08-2566]
 ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนต์สั้น[23-06-2566]
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย พ.ศ.2566[23-06-2566]
 รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5[07-06-2566]
 รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14[07-06-2566]
 ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวโครงงานคุณธรรม[07-06-2566]
 รับสมัครคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น[29-03-2566]
 อบรมแกนนำการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา(Admin DEEP)[24-03-2566]


หน้าแรก