รายละเอียดข่าวสาร : บ้านศาลาสอง


คณะดูงาน

    15 สิงหาคม 2566 นางสาวมาศลีนา สานา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสอง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านศาลาสอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านสะกำ ธันวาศิลป์
เพื่อศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว
พร้อมทั้งจัดทำบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระหว่างโรงเรียนบ้านศาลาสอง กับ โรงเรียนบ้านสะกำ ธันวาศิลป์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
367712557_308721078208669_1255776863973862302_n.jpg

Size 121,637 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านศาลาสอง
  1 page 1 / 1
 คณะดูงาน[01-09-2566]
 ต้อนรับคณะดูงาน[01-09-2566]
 กีฬา[01-09-2566]
 ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งวิทยากรอิสลามแบบเข้ม[10-06-2566]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งวิทยากรอิสลาม(แบบเข้ม)[02-06-2566]
 รับสมัครแม่ครัว[26-05-2566]
 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามแบบเข้ม[19-05-2566]


หน้าแรก