รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ภาค ก

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ภาค ก
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-09-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก.pdf

Size 5,280,477 Bytes
3.เอกสารหมายเลข 3 (word).doc

Size 182,784 Bytes
4.เอกสารหมายเลข 4 (word).doc

Size 60,416 Bytes
5.เอกสารหมายเลข 5 (word).doc

Size 60,928 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(นักศึกษาทุนเพชรในตม)[19-09-2566]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ภาค ก[11-09-2566]
 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 33-34[08-09-2566]
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเพชรในตม[06-09-2566]
 มาตรการป้องกันการทุจริต[29-08-2566]
 ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ[23-08-2566]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[23-08-2566]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา [08-08-2566]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566[03-08-2566]
 มาตรการป้องกันการทุจริตคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ[20-07-2566]
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 [11-07-2566]
 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)[19-06-2566]
 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)[27-04-2566]
 ประกาศผลการพิจารณาย้า่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1[26-04-2566]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป[31-01-2566]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป[19-01-2566]
 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[29-12-2566]
 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป[27-12-2566]
 ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "การสอนอักษณเบรลล์จีน"[16-11-2566]
 ตำแหน่งว่างย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[27-10-2566]


หน้าแรก