รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567

    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-07-2567
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ย้ายครู (ในสังกัด).pdf

Size 511,274 Bytes
1. ปฏิทินการย้าย ปี พ.ศ.2567.pdf

Size 668,666 Bytes
2. ข้อมูลตำแหน่งว่างและอัตรากำลัง.pdf

Size 111,663 Bytes
3. งบหน้ารายละเอียดตัวชี้วัด.pdf

Size 127,361 Bytes
4. แบบคำร้องขอย้ายกรณีปกติ.pdf

Size 1,483,940 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 รับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)[08-07-2567]
 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ 2567[02-07-2567]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567[02-07-2567]
 ประกาศผลสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567[24-06-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย[13-06-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย[21-05-2567]
 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้[06-05-2567]
 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [30-04-2567]
 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครุ รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)[27-04-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ[19-04-2567]
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิทเศก์[08-04-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[01-04-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ฯให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[01-04-2567]
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้[28-03-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์[26-03-2567]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[20-03-2567]
 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[05-03-2567]
 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[05-03-2567]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2567[29-02-2567]
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต สพป.ปัตตานี เขต 2 การนำบัญชีสอบแข็งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นฯ[16-02-2567]


หน้าแรก