ดาวน์โหลดรายละเอียดรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

 รายงานการประชุม ผอ.เขต ผอ.รร. ผอ.กลุ่ม-หน่วย ศน.ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... [กลุ่มอำนวยการ]  
 รายงานการประชุม ผอ.เขต ผอ.รร. ผอ.กลุ่ม-หน่วย ศน.ไตรมาส 2 ครั้งที่ 2... [กลุ่มอำนวยการ]  
 รายงานการประชุม ผอ.เขต ผอ.รร. ผอ.กลุ่ม-หน่วย ศน.ไตรมาส 2... [กลุ่มอำนวยการ]  
 รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2566... [กลุ่ม DLICT]  
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6-2566... [กลุ่มอำนวยการ]  
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5-2566... [กลุ่ม DLICT]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4-2566... [กลุ่มอำนวยการ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2-2566... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2566... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10-2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9-2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุม ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8 - 2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่7-2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่6-2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5-2565... [กลุ่มอำนวยการ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4-2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565... [กลุ่มนโยบายและแผน]
 รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2-2565... [ข้อมูลสารสนเทศ]
 รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2564... [กลุ่มอำนวยการ]
 รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 7/2564... [กลุ่มอำนวยการ]

  1 2 page 1 / 2