แผนการสอนโครงการสพป.ปัตตานี เขต 2

 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู[ข้อมูลสารสนเทศ]  
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]  
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]  
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]  
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]  
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.6 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.5 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.4 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 - 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.2 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.3 เทอม 2 [ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2[ข้อมูลสารสนเทศ]

  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6