เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน.pdf

Size 138,235 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 page 1 / 26
 ค่าการศึกษาบุตร [28-11-2566]
 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ[24-11-2566]
 ค่าจ้างทำของ และค่าจ้างจัดโครงการฯ[23-11-2566]
 ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา[14-11-2566]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% ภาคเรียนที่ 2[09-11-2566]
 ค่าพาหนะ ค่าจ้างทำของ ค่าวัสดุ และค่าก่อสร้าง[27-10-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนกันยายน 2566[17-10-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน2566[17-10-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำปี 2566[17-10-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2566[15-10-2566]
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าก่อสร้าง[05-10-2566]
 ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ และค่าพาหนะ[25-09-2566]
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าสื่อ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างทำของ[20-09-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนสิงหาคม 2566[18-09-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566[18-09-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566[14-09-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566[14-09-2566]
 ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุ[13-09-2566]
 ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา[30-08-2566]
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [28-08-2566]


หน้าแรก