สารสนเทศทางการศึกษา 2561

    สารสนเทศทางการศึกษา 2561 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
สารสนเทศทางการศึกษา61.pdf

Size 1,875,167 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 5 / 5
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2563]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2563]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2563]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2563]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2563]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2563]


หน้าแรก