แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2570

    แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 พ.ศ. 2566-2570 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-11-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แผน พัฒนา 66-70 สพป.ปน2 (2).pdf

Size 1,210,650 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 5 / 5
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2565]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2565]


หน้าแรก