ข้อมูล 10 มิ.ย. 62

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 62(ผู้บริหาร 10 พค 62).xls

Size 71,168 Bytes
2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 558,080 Bytes
3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 168,448 Bytes
4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 93,184 Bytes
5. ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 111,616 Bytes
6. ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls

Size 73,216 Bytes
7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 25,774 Bytes
9. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6.xlsx

Size 24,634 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3.xlsx

Size 17,745 Bytes
11. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx

Size 17,311 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 2 / 5
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2562]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2562]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2562]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2562]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2562]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2562]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2562]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2562]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2562]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2562]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2562]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2562]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2562]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2562]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2562]


หน้าแรก