ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls

Size 138,240 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 568,320 Bytes
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls

Size 82,432 Bytes
5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 4 / 5
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2560]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2560]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2560]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2560]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2560]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2560]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2560]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2560]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2560]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2560]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2560]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2560]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2560]


หน้าแรก