ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls

Size 138,240 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 568,320 Bytes
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls

Size 82,432 Bytes
5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 5 / 5
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2560]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2560]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2560]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2560]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2560]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2560]


หน้าแรก