ค่ารักษาพยาบาล

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ค่ารักษาพยาบาล.pdf

Size 73,508 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 14 / 28
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และประกันสัญญา[17-01-2566]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย[14-01-2566]
 สื่อโครงการฯ และค่าซ่อมแซม .[12-01-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม2564[10-01-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564[10-01-2566]
 ค่าซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง[29-12-2566]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [29-12-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[14-12-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[14-12-2566]
 ถอนเงินประกันสัญญา และสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้[23-12-2566]
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน[21-12-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวนเงิน 5,700 บาท[13-12-2566]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และปรับปรุงอาคารฯ[03-12-2566]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564[26-11-2566]
 ซื้อการเรียนการสอน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและระบบไฟฟ้า[26-11-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 52000 บาท[23-09-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 51800 บาท[23-09-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 67793 บาท[14-09-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 47570 บาท[22-09-2566]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 57000 บาท[15-09-2566]


หน้าแรก