ค่ารักษาพยาบาล

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ค่ารักษาพยาบาล.pdf

Size 73,508 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 8 / 28
 ค่าจัดซื้อสื่อฯ คืนเงินประกันสัญญา ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[06-12-2566]
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร [29-11-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนตุลาคม 2565[21-11-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565[15-11-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565[15-11-2566]
 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/65 70%[07-11-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล [02-11-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำปี 2565[13-10-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน2565[13-10-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2565[13-10-2566]
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2565[06-10-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล[06-10-2566]
 ค่าจ้างโครงการฯ และค่าก่อสร้างอาคารเรียน[06-10-2566]
 ค่าวัสดุโครงการฯ (4 โรงเรียน)[29-09-2566]
 ค่ารถรับส่งนักเรียน และค่าวัสดุโครงการฯ[29-09-2566]
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน[27-09-2566]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[22-09-2566]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [21-09-2566]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ[19-09-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2566]


หน้าแรก