ค่ารักษาพยาบาล

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ค่ารักษาพยาบาล.pdf

Size 73,508 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 6 / 28
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะ และคืนประกันสัญญา[20-03-2566]
 ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[13-03-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566[13-03-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566[13-03-2566]
 ค่าพาหนะ ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[10-03-2566]
 ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้างฯ[01-03-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม2566[20-02-2566]
 ค่าซ่อมแซม และครุภัณฑ์[20-02-2566]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม 2566 [17-02-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร กุมภาพันธ์ 2566 [17-02-2566]
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[15-02-2566]
 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[14-02-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนมกราคม 2566[13-02-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2566[13-02-2566]
 รายการเงินอุดหนุนนวัตกรรมการจัดการศึกษา[13-02-2566]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน รอบ 2 [13-02-2566]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[13-02-2566]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[02-02-2566]
 คืนเงินประกันสัญญา[26-01-2566]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[20-01-2566]


หน้าแรก