ค่ารักษาพยาบาล

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ค่ารักษาพยาบาล.pdf

Size 73,508 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 7 / 28
 เงินอุดหนุนจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65 30%[20-01-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 66[20-01-2566]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[18-01-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2566[16-01-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2565[16-01-2566]
 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจังหวัดสตูล ควบคุม ดูแลนักเรียน [12-01-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร [12-01-2566]
 ค่าซ่อมแซม ค่าโครงการ และคืนเงินประกันสัญญา[11-01-2566]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [05-01-2566]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [05-01-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร [05-01-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนธันวาคม 2565[04-01-2566]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[04-01-2566]
 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านน้ำใส[26-12-2566]
 ค่าการศึก๋ษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [20-12-2566]
 ค่าจัดซื้อสื่อฯ และค่าซ่อมแซม[19-12-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565[14-12-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565[14-12-2566]
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[07-12-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565[06-12-2566]


หน้าแรก